Články

JAROSLAV HOREJC (1886-1983)
Jana Horneková

V životním příběhu nejvýznamnější osobnosti českého dekorativismu, sochaře Jaroslava Horejce, se obráží celá historie stylu českého art deco...

U Jaroslava Horejce
Zuzana Kotíková, Zdroj

Jan Amos Komenský je pohřben v Naardenu v Holandsku. Hrobka, v níž odpočívá jeho tělo v malém kostelíku naardenském, je dílem českého sochaře Jaroslava Horejce...

Veliký tvůrce Jaroslav Horejc
Milan Krejčí

Třetího dne roku 1983 skonal Jaroslav Horejc. Letos by se dožil 97 let. Narodil se v Praze 15. června 1886. Byl posledním příslušníkem generace, která v různých pojetích a polohách vztyčila budovu moderního českého sochařství...

Profesor Jaroslav Horejc
Jaroslava Javůrková

V české architektuře 20. století se objevuje od roku 1911 a dodnes - tedy plných pětapadesát let - jméno sochaře, který byl soustavně zván nejvýznamnějšími našimi moderními architekty ke spolupráci, jméno - od 15. června letošního roku osmdesátiletého zasloužilého umělce profesora Jaroslava Horejce...