Literatura

Název: 100 Jahre österreichischer Glaskunst 1823 - 1923
Autor: Robert Schmidt
Ročník / Vydáno: 1925
Vydavatelství:
Strana:
Obsah:
Knihovna: Knihovna Umělecko-průmyslového muzea v Praze
Signatura: X I C 1824
Další signatury:
Poznámka:
Katalog výtvarníků a jiných osob

Název: 50 let umělecko průmyslové školy

Autor:
Ročník / Vydáno:
Vydavatelství:
Strana: 38
Obsah: na speciální školu pro sochařství v kovu dosazen Jaroslav Horejc
Knihovna: Národní knihovna ČR
Signatura: 54D7020
Další signatury:
Poznámka:

Název: 50 let umělecko průmyslové školy

Autor:
Ročník / Vydáno:
Vydavatelství:
Strana: 46
Obsah: OBR Merkur z mříže na budově čsl. Tabákové režie 1930
Knihovna:
Signatura:
Další signatury:
Poznámka:

Název: Bibliografie městské knihovny - sochařství

Autor:
Ročník / Vydáno:
Vydavatelství:
Strana:
Obsah:
Knihovna: Národní knihovna ČR
Signatura: 54D71474
Další signatury:
Poznámka:

Název: Čes. soch. 20. st. 1890-1945 pro učitele

Autor: P. Wittlich
Ročník / Vydáno:
Vydavatelství:
Strana:
Obsah:
Knihovna: Městská knihovna v Praze
Signatura: S10806
Další signatury:
Poznámka: 266/III - Bibliografie v NK 54D71474